Tel.: +421 907 192 884

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!
Web do 24 hodín Vytvorte si portfólio inzerátov s webom už do 24 hodín!

Rozhodli ste sa postaviť si vlastný dom, vyriešili ste finančné prostriedky, ale chýba vám základný kameň k stavbe - pozemok? Pozrite si základný prehľad informácii, ktoré by ste mali vedieť ešte predtým než začnete zvažovať kúpu pozemku pod.

Tak ako pri kúpe rodinných domov alebo bytov aj pri kúpe pozemku je potrebné vyhotoviť kúpnu zmluvu v súlade s občianskym zákonníkom a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Základný dokument, ktorý preukazuje vlastníctvo tejto nehnuteľnosti, predstavuje list vlastníctva.

Najpodstatnejšou vecou pri určení charakteru a budúcnosti pozemku určuje územný plán

Definícia pozemkov v územnom pláne vzhľadom k charakteru nehnuteľnosti 

  • ak ide o výstavbu rodinného domu pozemok je v územnom pláne evidovaný na individuálnu bytovú výstavbu (IBV)
  • ak ide o výstavbu polyfunkčného objektu na občianskú vybavenosť (OBV)

O územnom pláne, jeho zmenách a úpravach rozhoduje obecné zastupiteľstvo danej obce.

List vlastníctva

Ide o dokument, ktorý upravuje základné vlastnícke vzťahy nehnuteľnosti. Jeho originál je uložený na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu alebo na špecializovanom pracovisku Slovenskej pošty. Potvrdený výpis listu vlastníctva alebo jeho kópiu môže získať ktokoľvek na vyžiadanie.

Pozemok sme kúpili a čo ďalej?

Pozemok sa stáva stavebným v momente, ako jeho vlastník získa právoplatné stavebné povolenie, ktoré vydáva príslušný stavebný úrad. Čaká vás zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov. Jedným z najdôležitejších je projektová dokumentácia, list vlastníctva s kolkom, kópia z katastrálnej mapy určená pre právne účely s kolkom, situačný plán orientácie pozemku po výstavbe nehnuteľnosti. Tento doklad vám zabezpečí projektant, ktorý by mal zaznačiť aj situáciu napojenia na inžinierske siete.

V každom prípade kúpu pozemku zveriť do rúk odborníkom, nakoľko na kupujúceho číhajú rôzne riziká a odporúča pozemok kupovať až po vydaní potvrdenia obce o možnosti realizácie budúcej výstavby. Ide o najzložitejší prevod nehnuteľnosti. Má mnoho zákutí a špecifikácií. Neodporúča ani vzorové zmluvy, ktoré neriešia problémy, ktorí môžu vzniknúť pri kúpe pozemkov.

Veľmi dôležité!

Podarilo sa. Vysnívaný kus pôdy sa našiel. Žiadna extrémna "mokrina", výborný dopad slnečných lúčov z každej strany, dostačujúca vzdialenosť od susedov, možnosť príjazdovej cesty... ale prípojka na plyn je ďaleko? Pri výbere dôležitú úlohu zohráva rozloženie inžinierskych sieti v okolí: plyn, voda, elektrina, kanalizácia. Je prípojka blízko pozemku alebo ich bude potrebné dotiahnuť? Taktiež treba myslieť na kapacitu siete v prípade napojenia. Ak siete nie sú dotiahnuté radšej zvážte dohodu s ich správcami, prípadne obcou, kto bude zodpovedný za náklady na realizáciu. Pokiaľ nemáte písomne potvrdené, kto preberie zodpovednosť, radšej takýto pozemok nekupujte.

V súčasnej uponáhľanej dobe netreba podceniť ani dosah telekomunikačných sieti a nemenej dôležité, či cez váš pozemok neprechádza optický kábel alebo iné pozemné káblové vedenie. Netreba zabúdať ani na ochranné pásma pri vysokom elektrickom napätí alebo vysokotlakovom vedení zemného plynu.

Ďalším dôležitým dokladom je kópia geometrického plánu, ktorý definuje orientáciu pozemku k svetovým stranám. Pozemok by mal byť vytýčený geodetom v teréne a majiteľ pozemku by mal obdržaťvytyčovací plán.

V prípade, že kupujete pozemok, ktorý nie je na liste vlastníctva evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria (ZPaN), je potrebné požiadať príslušný pozemkový úrad o vyňatie časti pozemku z pozemkového fondu pod výstavbu. Ak sa takýto pozemok nachádza v obci, je tento úkon bezplatný, ak je mimo obce, vyňatie pozemku je možné za úhradu.

Pozemok je základný kameň pre realizáciu vášho vysnívaného domova. Ovládanie základných informácii problematiky netreba podceniť. 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2